Accessibility

Home / Accessibility

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti těchto webových stránek, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu (externí odkaz) (external link) připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (externí odkaz) (external link) (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web Content Accessibility Guidelines (externí odkaz) (external link).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 4.01 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením, výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.
Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Kontakt na správce webu

Tvůrcem tohoto webu je společnost Realko Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu podpora@.....................

Doporučené nemovitosti

Zobrazit všechny nabídky:
Exported from Realko